چارت سازمانی برای مشاهده زیر مجموعه ها روی آیتم مورد نظر کلیک فرمایید

 • عبدالرحیم کردی
  مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

 • محمد اکبر چاکرزهی
  سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری
 • فرهاد صدر
  معاون توسعه مدیریت
 • غلامرضا پناه
  سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
 • حمیداله بلیده ای
  معاونت فنی و زیربنایی
 • محسن محمدی معین
  معاونت حمل و نقل و ترانزیت
 • حسام الدین یوسفی
  سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل
 • مسیح جوادپور
  مشاور و مدیرکل حوزه دفتر مدیرعامل
 • -
  مشاوران
 • مجتبی حقیقتیان
  مدیریت حقوقی، امور قراردادها و املاک
 • مرتضی سلطانی فرد
  سرپرست اداره کل حراست
 • عبدالرزاق تخش
  مدیریت نظارت و ارزیابی عملکرد
 • محمد هدائی
  مدیریت امورمجامع و حسابرسی
 • سعید علی بزرگ زاده
  مدیریت غذا، دارو و سلامت
 • فرزین حقدل
  شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی
 • مهدی آبروش
  مدیریت امور اجتماعی

 • حسین کیخایی
  مدیر فرهنگی، هنری و آموزشی

 • طاهره شهرکی
  مدیریت گردشگری

 • علی مصطفی زاده
  مدیریت محیط زیست

 • مریم شاه تقی
  سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی

 • ناصر آبروش
  مدیریت پشتیبانی

 • محمد اکرم بارکزهی
  سرپرست مدیریت امور مالی

 • رحیم بخش رامین
  مدیریت فناوری اطلاعات و تحول اداری

 • جعفر میکلائی
  مدیریت طرح و برنامه

 • محمد میری
  مدیریت توسعه تجارت

 • علی رجبی
  مدیریت امور بازرگانی

 • مجتبی اسدی
  مدیریت تسهیل تولید و فناوری های پیشرفته

 • شکری بلوچ
  مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه

 • علی اصغر رودبارانی
  مدیریت اطلاعات جغرافیایی و شهرسازی

 • اقبال صادقی
  مدیریت امورشهری و روستای

 • مولاداد بلوچ
  مدیر امور بهره برداری

 • عبدالباسط میرکازهی
  مدیریت عمران و طرح های زیربنایی

 • سعید کول مقدم
  مدیریت خدمات پایانه ها و انبارها

 • حمید میری
  سرپرست مدیریت خدمات بندری و دریایی

 • علی جلالی
  مدیریت گسترش حمل و نقل و ترانزیت

 • یوسف باور
  مشاور مدیرعامل در امور جذب، هدایت و توسعه سرمایه گذاری

 • سید عباس تقوی
  مشاور مدیرعامل

 • معین الدین سعیدی
  دستیار جوان

 • احمد جهان پناه
  مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران

 • سعید عیسی زاده
  مشاور امور اقتصادی و سرمایه گذاری

 • دادکریم بلوچ
  مشاور طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای