چارت سازمانی برای مشاهده زیر مجموعه ها روی آیتم مورد نظر کلیک فرمایید

 • عبدالرحیم کردی
  مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

 • دادکریم بلوچ
  معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری
 • فرهاد صدر
  معاون توسعه مدیریت
 • غلامرضا پناه
  سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
 • حمیداله بلیده ای
  معاونت فنی و زیربنایی
 • محسن محمدی معین
  معاونت حمل و نقل و ترانزیت
 • حسام الدین یوسفی
  مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل
 • مسیح جوادپور
  مدیریت دفتر حوزه مدیرعامل
 • -
  مشاوران
 • مجتبی حقیقتیان
  مدیریت حقوقی، امور قراردادها و املاک
 • داوود محمودی
  مدیرکل حراست
 • عبدالرزاق تخش
  مدیریت نظارت و ارزیابی عملکرد
 • محمد هدائی
  مدیریت امورمجامع و حسابرسی
 • سعید علی بزرگ زاده
  مدیر غذا، دارو و سلامت
 • فرزین حقدل
  شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی
 • مهدی آبروش
  مدیریت امور اجتماعی

 • حسین کیخایی
  مدیر فرهنگی، هنری و آموزشی

 • طاهره شهرکی
  مدیریت امور گردشگری

 • علی مصطفی زاده
  سرپرست مدیریت محیط زیست

 • مریم شاه تقی
  مدیریت توسعه منابع انسانی

 • ناصر آبروش
  مدیریت پشتیبانی

 • محمد اکرم بارکزهی
  سرپرست مدیریت امور مالی

 • رحیم بخش رامین
  مدیریت فناوری اطلاعات و تحول اداری

 • جعفر میکلائی
  مدیریت طرح و برنامه

 • محمد میری
  مدیریت توسعه تجارت

 • علی رجبی
  مدیریت امور بازرگانی

 • مجتبی اسدی
  مدیریت تسهیل تولید و فناوری های پیشرفته

 • شکری بلوچ
  مدیریت تجهیز و گسترش سرمایه

 • علی اصغر رودبارانی
  مدیریت شهرسازی اطلاعات جغرافیایی

 • اقبال صادقی
  مدیریت امورشهری و روستای

 • مولاداد بلوچ
  مدیر امور بهره برداری

 • عبدالباسط میرکازهی
  مدیریت دفتر فنی و طرح های عمرانی

 • سعید کول مقدم
  مدیریت خدمات پایانه ها و انبارها

 • حمید میری
  مدیریت خدمات دریایی و بندری

 • علی جلالی
  مدیریت گسترش حمل و نقل و ترانزیت

 • سعید عیسی زاده
  مشاور امور اقتصادی و سرمایه گذاری

 • سید عباس تقوی
  مشاور مدیرعامل