چهارشنبه, 12 آبان 1395 ساعت 13:18

ارایه خدمات نقلیه بصورت حجمی با خودروهای سواری و وانت خارجی حداقل مدل 2012 با راننده

اطلاعات تکميلي

 • نام دستگاه مناقصه گذار: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
 • نشانی دستگاه مناقصه گذار: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ساختمان اداری شماره یک
 • موضوع مناقصه: ارایه خدمات نقلیه بصورت حجمی با خودروهای سواری و وانت خارجی حداقل مدل 2012 با راننده
 • میزان سپرده شرکت در مناقصه: 234،877،500 (دویست و سی و چهار میلیون و هشتصد و هفتاد وهفت هزارو پانصد) ریال بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی، واریز نقدی و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار تهیه و ارائه گردد.
 • قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 500،000 (پانصد هزار) ریال به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
 • تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 95/8/17 لغایت 95/8/24
 • آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 95/9/6
 • محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 95/9/7 راس ساعت 12/30 سالن کنفرانس ساختمان شماره دو سازمان
 • محل دریافت و تحویل اسناد: سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ساختمان اداری شماره دو واحد دبیرخانه تلفن: 35312338-054
 • توضیحات:

  مناقصه گران بایستی از طریق پست سفارشی یا بطور حضوری در تاریخ اعلام شده پیشنهاد خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
  سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35312007 و 35312236-054 تماس حاصل فرمائید.