دوشنبه, 30 اسفند 1395 ساعت 17:27

مراسم استقبال از مسافران نوروزی با حضور مدیر عامل، معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد و مسئولین اجرایی شهرستان چابهار