پنج شنبه, 28 ارديبهشت 1396 ساعت 13:22

جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد چابهار به رياست اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیرشورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور