چهارشنبه, 24 خرداد 1396 ساعت 12:43

گزارش تصویری / شب ضربت خوردن مولای متقیان علی(ع)درمسجد پیامبراعظم(ص) منطقه آزادچابهارشب قدر

گزارش تصویری / شب ضربت خوردن مولای متقیان علی(ع)درمسجد پیامبراعظم(ص) منطقه آزادچابهارشب قدر