گزارش تصویری مراسم افتتاح وبهره برداری فاز اول بندر شهید بهشتی چابهار با حضوررئیس جمهور و مقامات 17 کشور مختلف