عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان
انجام ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری در سطح منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/03/03 مناقصه
آماده‌سازی اراضی پیکره مسکونی واقع در شمال میدان مادر 009-10 و اجرای شبکه برق طرح توسعه‌بخشی از پیکره سوم شمالی اراضی کد 3 ( پایان یافته ) 96/11/28 مناقصه
خرید، حمل و نصب 5 دستگاه پست KV20 کمپکت از نوع پدمانتد نیمه روغنی و خرید و حمل 16 دستگاه تابلو کمپکت KV20 و 5 دستگاه ترانسفورماتور خشک رزینی ( پایان یافته ) 96/11/06 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله‌ای : عملیات احداث و بهسازی بخشی از معابر - عملیات اجرای طرح جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی بلوار 85 و باغ نارگیل ( پایان یافته ) 96/11/01 مناقصه
تغییر بخشی از شبکه‌های برق فشار متوسط هوایی به زمینی ( پایان یافته ) 96/10/24 مناقصه
آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران فراخوان عمومی نوبت اول ( پایان یافته ) 96/10/19 مناقصه
آماده‌سازی اراضی پیکره مسکونی واقع در شمال میدان مادر 009-10 و اجرای شبکه برق طرح توسعه‌بخشی از پیکره سوم شمالی اراضی کد 3 ( پایان یافته ) 96/10/17 مناقصه
امور رنگ‌آمیزی مبلمان و تأسیسات شهری ( پایان یافته ) 96/10/10 مناقصه
عملیات اجرایی سایت، ایستگاه پمپاژ و مخزن 500 مترمکعبی در تراز 170 و سایت‌های 1000 مترمکعبی در تراز 200 و 220 و ابنیه فنی و محوطه‌سازی به همراه خطوط انتقال ( پایان یافته ) 96/10/03 مناقصه
ارائه خدمات نقلیه ( پایان یافته ) 96/09/20 مناقصه