خرید چراغ های خیابانی و پروژکتورهای برجهای روشنایی LED (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در نظر دارد خرید چراغ های خیابانی و پروژکتورهای برجهای روشنایی LED جمعاً به تعداد کل 2200 عدد را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در منافصه دارند واگذار نماید.

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 500,000 ريال به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ 96/6/4 لغایت 96/6/11
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 96/6/22
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز شنبه مورخ 96/6/25 رأس ساعت 13:30 در سالن اجتماعات ساختمان اداری شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار: سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی، ساختمان اداری شماره 2 – واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

مناقصه گران بایستی در تاريخ هاي اعلام شده پيشنهادهاي خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
ميزان ضمانت سپرده شركت در مناقصه 1,200,000,000 ريال (یک میلیارد و دویست میلیون ریال) که بایستی نقداً یا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمین بانکی در وجه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار تهیه و ارائه گردد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های : 35314314 -054 تماس حاصل فرمائيد.
سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

برنده مناقصه:
شرکت مازی نور
.