آگهی مناقصه انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

1- انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو ناحیه یک
2- انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو ناحیه دو
3- انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو ناحیه سه

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
برای خرید اسناد هر ناحیه به تفکیک مبلغ 500،000 (پانصد هزار) ريال واریز به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
روز دوشنبه مورخ 96/7/3 لغایت روز چهارشنبه مورخ 96/7/12
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز یک شنبه مورخ 96/7/23
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز سه شنبه مورخ 96/7/26 رأس ساعت14:30 در سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار : سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ساختمان اداری شماره دو - واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ بازگشائی پاکات ارزیابی کیفی پیمانکاران از سوی کمیسیون معاملات اعلام و بازگشایی پاکات اسناد مناقصه شرکت های واجد شرایط منوط به اخذ حداقل امتیاز (60) در اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران می باشد.

مناقصه گران بایستی از طریق پست سفارشی یا بطور حضوری در تاريخ های اعلام شده پيشنهادهای خود را در پاکات درب بسته و لاک و مهر شده به آدرس: چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره 2 واحد دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

مناقصه گران بایستی حائز رتبه در رشته کشاورزی (حداقل 4) از معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری بوده و یا گواهی صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (حداقل رتبه 7) را داشته باشند.
ضمنا جهت تحویل اسناد ارائه معرفی نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و تصویر رتبه شرکت الزامی می باشد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 35320337 - 35312355-35312236-054 تماس حاصل فرمائيد.
سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه مندرج است.

برنده مناقصه:
شرکت گلبان چابهار
.