انجام امور خدماتی بصورت حجمی در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی - چابهار (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد انجام امور خدماتی اعم از نظافت و پاکسازی، سرو چای، پذیرایی و نگهداری شبکه های آب و فاضلاب به طول 275 کیلومتر و قرائت کنتور خود را بصورت حجمی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 500،000 ريال به حساب جاری 0106501370008 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ 96/9/6 لغایت 96/9/13
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 13:30 روز پنجشنبه مورخ 96/9/23
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز یکشنبه مورخ 96/9/26 رأس ساعت 14:30 در سالن اجتماعات ساختمان اداری شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار - سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی، ساختمان اداری شماره 2 – واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

*  ضمنا جهت تحویل اسناد ارائه معرفی نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و تصویر گواهی صلاحیت ایمنی الزامی می باشد.
مناقصه گران بایستی در تاريخ اعلام شده پيشنهادهاي خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

ميزان ضمانت سپرده شركت در مناقصه 1,510,002,737 ريال (یک میلیارد و پانصد و ده میلیون و دو هزار و هفت صد و سی و هفت ریال) که بایستی تا 90 روز از تاریخ آخرین مهلت تحویل پاکت ها اعتبار داشته باشد و قابل تمدید تا 90 روز دیگر بنا به درخواست مناقصه گزار باشد.
مناقصه گران بایستی دارای گواهی تائید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی باشند.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های : 3531 - 054 تماس حاصل فرمائيد.


 سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

برنده مناقصه:
شرکت آتی مهرپویان / آتی ساز گوهراندیش
.