امور رنگ‌آمیزی مبلمان و تأسیسات شهری (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در نظر دارد امور رنگ‌آمیزی مبلمان و تأسیسات شهری خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه دارند واگذار نماید.

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 500,000 ریال به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ 96/10/11 لغایت 96/10/18
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 96/10/30
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز یکشنبه مورخ 96/11/1 رأس ساعت 14:30 در دفتر معاونت توسعه مدیریت
محل دریافت اسناد:
چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ساختمان اداری شماره 2 واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

ضمناً جهت تحویل اسناد برای افراد حقوقی ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره و تصویر گواهی صلاحیت شرکت و گواهی صلاحیت ایمنی شرکت الزامی هست.

اشخاص حقیقی ارائه مدارک سجلی کپی شناسنامه، کارت پایان خدمت، کپی کارت ملی و همچنین پروانه فعالیت از امور صنفی الزامی هست.

میزان ضمانت سپرده شرکت در مناقصه 322,115,300 ریال (سیصد و بیست‌ودو میلیون صد و پانزده هزار و سیصد ریال) که بایستی نقداً یا به‌صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا چک تضمین بانکی در وجه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار تهیه و ارائه گردد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: 35312355-054 مدیریت امور شهری تماس حاصل فرمایید.

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

برنده مناقصه:
پیمانکاری نوروزی