آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران فراخوان عمومی نوبت اول (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه پروژه‌های ذیل اقدام نماید.

شماره مناقصه

شرح مختصر پـــــروژه

برآورد مبلغ اولیه

(میلیون ریال)

مبلغ فروش اسناد(ریال)

آخرین‌مهلت تحویل اسناد

تاریخ بازگشایی اسناد

1

بازسازی ابنیه و اجرای شبکه هیدرانت و سیستم روشنایی و اعلام و اطفاء حریق و دوربین مداربسته و سیستم‌های صوتی انبارهای تراس A.C (شامل 7 انبار به مساحت تقریبی 20000 مترمربع)

100,000

1,000,000

96/11/8

96/11/9

2

عملیات اجرایی انبار 10000 مترمربعی، دیوار حائل و مسیرهای پیرامونی انبارها

120,000

1,000,000

96/11/8

96/11/10

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ فروش اسناد به شرح جدول فوق بوده و واریز به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار می‌باشد.
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ 96/10/20 لغایت 96/10/27
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 96/11/8
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
به شرح جدول فوق رأس ساعت 14:30 در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت واقع در ساختمان اداری شماره 2 سازمان منطقه آزاد چابهار
محل دریافت اسناد:
از طریق واحد دبیرخانه سازمان، واقع در چابهار ساختمان اداری شماره 2
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

مناقصه گران بایستی از طریق پست سفارشی یا حضوری در تاریخ‌های اعلام‌شده، پاکت‌های پیشنهادی خود را تحویل دبیرخانه سازمان داده و رسید دریافت نمایند

  • مناقصه گران باید برای پروژه ردیف اول دارای رتبه 4 ابنیه و 4 تأسیسات و تجهیزات باشند
  • مناقصه گران باید برای پروژه ردیف دوم دارای رتبه 3 ابنیه باشند

ضمناً جهت تحویل اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره و تصویر رتبه شرکت الزامی می‌باشد.

در پایان از شرکت‌هایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند جهت ورود به مناقصه دعوت به عمل می‌آید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 35312326-054 و 35314533 -054 تماس حاصل فرمایند.

 

 

دانلود آگهی با فرمت PDF

 

برنده مناقصه: