تغییر بخشی از شبکه‌های برق فشار متوسط هوایی به زمینی (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در نظر دارد تغییر بخشی از شبکه‌های برق فشار متوسط هوایی به زمینی در سطح منطقه آزاد را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه دارند واگذار نماید.

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 700,000 ریال به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ 96/10/25 لغایت 96/11/3
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 96/11/14
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز یکشنبه مورخ 96/11/15 رأس ساعت 14:30 در سالن اجتماعات ساختمان اداری شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار: سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره 2 – واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

مناقصه گران باید دارای رتبه 4 در رشته برق از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را داشته باشند.
مناقصه گران بایستی در تاریخ‌های اعلام‌شده پیشنهادهای خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
(ضمناً جهت تحویل اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره و تصویر رتبه شرکت الزامی می‌باشد

میزان ضمانت سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 919,256,892 ریال (نهصد و نوزده میلیون و دویست و پنجاه شش هزار و هشصد و نود و دو ریال) که بایستی نقداً یا به‌صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا چک تضمین بانکی در وجه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار تهیه و ارائه گردد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: 35314314 -054 تماس حاصل فرمایید.

برنده مناقصه: