شب آخر پخش زنده ویژه برنامه تلویزیونی "عیدانه" از محل پارک سنگی لیپار واقع در منطقه آزاد چابهار از شبکه استانی هامون
حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در بندر چابهار و بازدید از امکانات و زیرساخت های ورزشی چابهار
شب سیزدهم پخش زنده ویژه برنامه تلویزیونی "عیدانه" از محل پارک سنگی لیپار واقع در منطقه آزاد چابهار از شبکه استانی هامون
آخرین شب جشنواره نوروزی بهار در چابهار منطقه آزاد چابهار
برگزاری مسابقات رالی اتومبیل های دو دیفرانسل در سواحل مکران چابهار و حضور وزیر ورزش و جوانان و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در محل برگزاری مسابقات
شب نهم جشنواره نوروزی بهار در چابهار منطقه آزاد چابهار
مسابقات قایق سواری در ساحل تیس
شب هشتم جشنواره نوروزی بهار در چابهار منطقه آزاد چابهار
شب یازدهم پخش زنده ویژه برنامه تلویزیونی "عیدانه" از محل پارک سنگی لیپار واقع در منطقه آزاد چابهار از شبکه استانی هامون
شب دهم پخش زنده ویژه برنامه تلویزیونی "عیدانه" از محل پارک سنگی لیپار واقع در منطقه آزاد چابهار از شبکه استانی هامون
شب هفتم جشنواره نوروزی بهار در چابهار منطقه آزاد چابهار
از چابهار تا دنیای مریخی با گردشگران نوروزی
جنگ شادی تفریحی ورزشی در ساحل تیس
شب نهم پخش زنده ویژه برنامه تلویزیونی "عیدانه" از محل پارک سنگی لیپار واقع در منطقه آزاد چابهار از شبکه استانی هامون
شب ششم جشنواره نوروزی بهار در چابهار منطقه آزاد چابهار