آگهی ارزیابی کیفی نوبت اول - انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو نواحی سه‌گانه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

آگهی ارزیابی کیفی نوبت اول - انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو نواحی سه‌گانه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 500،000 (پانصد هزار) ریال به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از روز شنبه مورخ 97/6/10 لغایت روز یکشنبه مورخ 97/6/18
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 97/7/2
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز چهارشنبه مورخ 97/7/4 رأس ساعت 14:30 ساختمان شماره 2 سازمان دفتر معاونت توسعه مدیریت
محل دریافت اسناد:
چابهار: سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره دو – واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

-نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ بازگشائی اسناد از سوی کمیسیون مناقصات اعلام خواهد شد و مناقصه گرانی که حداقل امتیاز لازم را کسب نمایند جهت تکمیل اسناد مناقصه دعوت خواهند گردید.

مناقصه گران بایستی از طریق پست سفارشی یا به‌طور حضوری در تاریخ‌های اعلام‌شده پیشنهادهای خود را به آدرس: چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره 2 واحد دبیرخانه سازمان داده و رسید دریافت نمایند.

مناقصه گران بایستی حائز رتبه در رشته کشاورزی (حداقل 4) از معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری بوده و یا گواهی صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (حداقل رتبه 7) داشته باشد.

ضمناً جهت تحویل اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره و تصویر رتبه الزامی می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35321450 و 35312231-054 تماس حاصل فرمایید.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد ارزیابی کیفی مندرج است.

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

برنده مناقصه: