پروژه اجرای سازه ساختمان اداری مرکزی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دومرحله‌ای

پروژه اجرای سازه ساختمان اداری مرکزی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

برآورد اولیه پروژه: بر اساس فهرست بهاء سال 97 به مبلغ 127,540 میلیون ریال (یکصد و بیست هفت میلیارد و پانصد و چهل میلیون ریال)

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 700,000 (هفت‌صد هزار) ریال به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از روز چهارشنبه 97/7/18 لغایت پنجشنبه 97/7/26
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 97/8/12
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز شنبه مورخ 97/8/19 رأس ساعت 14:30 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ساختمان شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار ساختمان اداری شماره 2 واحد دبیرخانه / تهران: خیابان وزرا - نبش خیابان 29 - پلاک 19
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

اسناد مناقصه از دفتر تهران قابل دریافت می باشد. آدرس  : خیابان وزرا - نبش خیابان 29 - پلاک 19

نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ بازگشائی اسناد از سوی کمیسیون معاملات اعلام و از شرکت‌های واجد شرایط که حداقل امتیاز (65) ارزیابی کیفی را کسب نمایند جهت ورود به مناقصه دعوت به عمل می‌آید.

 

مناقصه گران بایستی از طریق پست سفارشی یا به‌طور حضوری در تاریخ‌های اعلام‌شده پیشنهادهای خود را در پاکات درب بسته و لاک و مهر شده به آدرس: چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره 2 واحد دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

*مناقصه گران بایستی دارای حداقل رتبه 2 (دو) ابنیه را از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری داشته باشند.

*ضمناً جهت تحویل اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره و تصویر رتبه الزامی می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35314533- 35312335-35312326-054 تماس حاصل فرمایید.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد ارزیابی کیفی مندرج است.

برنده مناقصه: