آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دومرحله‌ای / عملیات اجرای آماده‌سازی اراضی قطب صنعتی و پیکره مسکونی / احداث فاز اول دهکده ورزشی المپیک پیل بند (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

 

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه پروژه‌های ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از روز سه‌شنبه مورخ 97/7/17 لغایت چهارشنبه 97/7/25 تا پایان وقت اداری ساعت 14:30 از طریق واحد دبیرخانه سازمان، واقع در چابهار ساختمان اداری شماره 2 اقدام نمایند.

 

ردیف

شرح پــــــــروژه

برآورد اولیه به میلیون ریال

مهلت دریافت اسناد

آخرین‌مهلت تحویل اسناد

تاریخ بازگشایی پاکات اسناد

روز و ساعت بازگشایی پاکات

1

عملیات اجرای آماده‌سازی اراضی قطب صنعتی و پیکره مسکونی

307,000

97/7/25

97/8/12

97/8/14

دوشنبه 14:30

2

احداث فاز اول دهکده ورزشی المپیک پیل بند

511,000

97/7/25

97/8/13

97/8/15

سه‌شنبه 14:30

 

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 700,000 (هفت‌صد هزار) ریال برای هر مورد به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار واریز گردد
تاریخ فروش اسناد:
آخرین مهلت تحویل اسناد:
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
دفتر معاونت توسعه مدیریت ساختمان شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار ساختمان اداری شماره 2 واحد دبیرخانه / تهران: خیابان وزرا - نبش خیابان 29 - پلاک 19
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ بازگشائی اسناد از سوی کمیسیون معاملات اعلام و از شرکت‌های واجد شرایط که حداقل امتیاز (65) ارزیابی کیفی را کسب نمایند جهت ورود به مناقصه دعوت به عمل می‌آید.

 

مناقصه گران بایستی از طریق پست سفارشی یا به‌طور حضوری در تاریخ‌های اعلام‌شده پیشنهادهای خود را در پاکات درب بسته و لاک و مهرشده به آدرس: چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره 2 واحد دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

*مناقصه گران باید برای پروژه ردیف اول دارای رتبه 3 (سه) راه ترابری باشند.

*مناقصه گران باید برای پروژه ردیف دوم دارای رتبه 1 (یک) ابنیه، 3 (سه) تأسیسات و تجهیزات باشند.

*ضمناً جهت تحویل اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره و تصویر رتبه الزامی می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35314533- 35312335-35312326-054 تماس حاصل فرمایید.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد ارزیابی کیفی مندرج است.

برنده مناقصه: