انجام تنظیفات ساختمان‌های اداری و خدمات عمومی (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

انجام تنظیفات ساختمان‌های اداری و خدمات عمومی

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 500،000 ریال به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی به نام منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ 97/7/26 لغایت 97/8/5
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 97/8/19
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز پنج‌شنبه مورخ 97/8/24 رأس ساعت 13:30 در دفتر معاونت توسعه مدیریت، ساختمان شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار ساختمان اداری شماره 2 واحد دبیرخانه / تهران : خیابان وزرا - نبش خیابان 29 - پلاک 19
محل تحویل اسناد:
چابهار: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار ساختمان اداری شماره 2 واحد دبیرخانه
توضیحات:

قیمت برآورد: 29.508.691.360 ریال

 

جهت دریافت اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره و گواهی صلاحیت از اداره کار و رفاه اجتماعی، رتبه مهلت‌دار (حداقل 7) الزامی می‌باشد.

مناقصه گران بایستی در تاریخ‌های اعلام‌شده پیشنهادهای خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

میزان ضمانت سپرده شرکت در مناقصه 1.475.434.568 ریال (یک میلیارد و چهارصد و هفتادوپنج میلیون و چهارصد و سی‌وچهار هزار و پانصد و شصت‌وهشت ریال) می‌باشد.

 

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: 35312356-35312231-054 تماس حاصل فرمایید.

 

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

برنده مناقصه: