جشنواره مونسون


شنبه 11 شهریور 96

جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار همه ساله همزمان با آغاز وزش بادهای موسمی و اقیانوسی "مونسون" که در این فصل هوای چابهار را در قیاس با سایر بنادر جنوبی کشور خنک تر می کند برگزار و شمار زیادی از هموطنان به ویژه مردم استانهای همجوار سیستان و بلوچستان، چابهار را به عنوان نقطه مقصد گردشگری انتخاب می کنند.