سامانه نظارت مردمی

 

در راستای مبارزه با فساد اداری، یکی از شیوه‌های نوین و راهبردی، افشاگری تخلفات توسط شهروندان و بهره‌مندی از نظارت مردمی با سازوکارهای قانونی و حقوقی در قالب سوت زنی بوده که این موضوع یک اصل مهم و اساسی در سیاستگذاری‌های سازمان منطقه آزاد چابهار می‌باشد. بر این اساس در راستای مبارزه جدی و عملیاتی با فساد در دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه، ضمن تدوین دستورالعمل حمایت و تشویق گزارش دهندگان فساد، درگاه ویژه‌ای به محوریت مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان تحت عنوان «سامانه نظارت مردمی» در پورتال سازمان منطقه آزاد چابهار در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.

 

سامانه گزارش فساد (سوت زنی)

 

ثبت و پیگیری شکایات