گزارش عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار - سال 1399

 

دانلود با کیفیت بالا

مطالعه آنلاین

         

گزارش عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار - سال 1398

 

دانلود با کیفیت بالا

 

مطالعه آنلاین

         

گزارش عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار - سال 1397

   

دانلود با کیفیت بالا

دانلود با کیفیت پایین

مطالعه آنلاین

         

گزارش عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار - سال 1396

(خلاصه مدیریتی)

 

دانلود با کیفیت بالا

دانلود با کیفیت پایین