دانلود کتاب  " مسئولیت اجتماعی شرکتی منطقه آزاد چابهار "

 

 

  عنوان فرمت حجم
  جلد اول 2.8MB
  جلد دوم 3.05MB
  جلد سوم 2.08MB
  گزارش طرح
تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی
در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
16MB