تکمیل احداث ساختمان آموزشی دانشگاه بین المللی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در نظر دارد تکمیل عملیات احداث ساختمان آموزشی دانشگاه بین المللی منطقه آزاد چابهار را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه دارند واگذار نماید.

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 500،000 ريال به حساب جاری 0106501370008 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ 96/6/13 لغایت 96/6/21
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 96/7/1
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روزیکشنبه مورخ 2/7/96 رأس ساعت 14:30 در سالن اجتماعات ساختمان اداری شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره 2 – واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ  بازگشائی  اسناد از سوی کمیسیون معاملات  اعلام  و بازگشایی پاکات اسناد  مناقصه  شرکت های واجد شرایط منوط به اخذ امتیاز حد نصاب (65 ) در اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران می باشد .
مناقصه  گران باید  دارای  رتبه 4  ابنیه  و رتبه  4 تأسیسات و تجهیزات و دارای ظرفیت آزاد کاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  را داشته باشند.
مناقصه¬گران بایستی در تاريخ هاي اعلام شده پيشنهادهاي خود را  به آدرس فوق  تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
ميزان ضمانت سپرده شركت در مناقصه  2,646,954,351 ريال ( دومیلیارد و شش صد و چهل و شش میلیون و نه صد و پنجاه و چهار هزارو سیصد و پنجاه ویک ریال ) که بایستی نقداً یا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمین بانکی در وجه سازمان منطقه آزاد تجاری-  صنعتی چابهار تهیه و ارائه گردد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
 جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های :  35312326 - 35312326-054 تماس حاصل فرمائيد.

برنده مناقصه:
شرکت پدید
.