آماده‌سازی اراضی پیکره مسکونی واقع در شمال میدان مادر 009-10 و اجرای شبکه برق طرح توسعه‌بخشی از پیکره سوم شمالی اراضی کد 3 (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در نظر دارد پروژه آماده‌سازی اراضی پیکره مسکونی واقع در شمال میدان مادر، کد 009-10 و اجرای شبکه برق طرح توسعه‌بخشی از پیکره سوم شمالی اراضی کد 3 منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه دارند واگذار نماید.

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 700,000 ریال به‌حساب 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ 1396/10/18 لغایت 1396/10/25
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 96/11/8
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز دوشنبه مورخ 96/10/9 رأس ساعت 14:30 در دفتر معاونت توسعه مدیریت واقع در ساختمان اداری شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار: سازمان منطقه آزاد ساختمان اداری شماره 2 – واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ بازگشائی اسناد از سوی کمیسیون معاملات اعلام و بازگشایی پاکت‌های اسناد مناقصه شرکت‌های واجد شرایط منوط به اخذ امتیاز حدنصاب (65) در اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران هست.
مناقصه گران باید رتبه 5 آب و 5 نیرو و دارای ظرفیت آزادکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را داشته باشند.
مناقصه گران بایستی در تاریخ‌های اعلام‌شده پیشنهادهای خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

(ضمناً جهت تحویل اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره و تصویر رتبه شرکت الزامی هست

میزان ضمانت سپرده شرکت در مناقصه 2,138,070,450 ریال (دو میلیارد و یک‌صد و سی‌وهشت میلیون و هفتاد هزار و چهارصد و پنجاه ریال) که بایستی نقداً یا به‌صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا چک تضمین بانکی در وجه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار تهیه و ارائه گردد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: 35312326-054 تماس حاصل فرمایید.

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

برنده مناقصه: