سازمان منطقه آزاد چابهار

زنده باد یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجایی

بــهــار در چــابــهــار

سال 1395 ، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

پرندگان مهاجر

بندر تجاری و صنعتی چابهار یکی از 14 نقطه استراتژیک راهبردی جهان

طبیعت بکر ساحل چابهار

چابهار به قطب سوم پتروشیمی کشور تبدیل می‌شود

04 شهریور 1395
مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزادی تجاری – صنعتی چابهار گفت: نمایشگاه دستاوردهای این منطقه با شعار " اقدام و عمل" ...
01 شهریور 1395
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار، ...
01 شهریور 1395
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار گفت: تفاهم ...
28 مرداد 1395
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار، رئیس انجمن صنایع ...
28 مرداد 1395
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار گفت: همزمان ...
26 مرداد 1395
حامد علی مبارکی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ...
26 مرداد 1395
مدیر صنایع سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار گفت: هیات تجاری – سرمایه ...آخرین گزارشات تصویری

جدید ترین مناقصات