آگهی مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی و راه‌اندازی شبکه آبیاری تحت فشار زون 1 تا 3 فضای سبز منطقه آزاد چابهار (منقضی شده)