عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
آگهی مزایده عمومی اجاره پارکینگ‌های سطح منطقه آزاد تجاری - صنعتی ( پایان یافته ) 1/12/03 مزایده
آگهی مزایده عمومی زمین‌های تجاری - اداری، کارگاهی و مسکونی ( پایان یافته ) 1/11/11 مزایده
خرید، نصب و راه‌اندازی، قطعات سرور و قطعات سیستم ذخیره‌سازی و تجهیزات شبکه ( پایان یافته ) 1/10/12 مناقصه
حفاظت از اراضی منطقه و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ( پایان یافته ) 1/09/14 مناقصه
خرید ، نصب و راه اندازی ، قطعات سرور و قطعات سیستم ذخیره سازی و تجهیزات شبکه سازمان ( پایان یافته ) 1/09/14 مناقصه
واگذاری امتیاز خدمات تخلیه و بارگیری امور بندری ( پایان یافته ) 1/09/10 مناقصه
حفاظت از اراضی منطقه وجلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ( پایان یافته ) 1/08/04 مناقصه
فروش کنسرو تن ماهی موجود شرکت سرمایه‌گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی ( پایان یافته ) 1/07/23 مزایده
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات نقلیه ( پایان یافته ) 1/07/16 مزایده
آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه های: نگهداری و مراقبت از فضای سبز - تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری ( پایان یافته ) 1/06/12 مناقصه