عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای خدمات عمومی و اداری منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 2/06/04 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای احداث و بهسازی بخشی از معابر و میادین منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 2/05/13 مناقصه
آگهی مناقصه یک مرحله ای ( تجمیع بیمه ) ( پایان یافته ) 2/04/06 مناقصه
آگهی مزایده عمومی اجاره پارکینگ‌های سطح منطقه آزاد تجاری - صنعتی ( پایان یافته ) 1/12/03 مزایده
آگهی مزایده عمومی زمین‌های تجاری - اداری، کارگاهی و مسکونی ( پایان یافته ) 1/11/11 مزایده
خرید، نصب و راه‌اندازی، قطعات سرور و قطعات سیستم ذخیره‌سازی و تجهیزات شبکه ( پایان یافته ) 1/10/12 مناقصه
حفاظت از اراضی منطقه و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ( پایان یافته ) 1/09/14 مناقصه
خرید ، نصب و راه اندازی ، قطعات سرور و قطعات سیستم ذخیره سازی و تجهیزات شبکه سازمان ( پایان یافته ) 1/09/14 مناقصه
واگذاری امتیاز خدمات تخلیه و بارگیری امور بندری ( پایان یافته ) 1/09/10 مناقصه
حفاظت از اراضی منطقه وجلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ( پایان یافته ) 1/08/04 مناقصه