عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
خرید ، نصب و راه اندازی ، قطعات سرور و قطعات سیستم ذخیره سازی و تجهیزات شبکه سازمان ( پایان یافته ) 1/09/14 مناقصه
واگذاری امتیاز خدمات تخلیه و بارگیری امور بندری ( پایان یافته ) 1/09/10 مناقصه
حفاظت از اراضی منطقه وجلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ( پایان یافته ) 1/08/04 مناقصه
فروش کنسرو تن ماهی موجود شرکت سرمایه‌گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی ( پایان یافته ) 1/07/23 مزایده
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات نقلیه ( پایان یافته ) 1/07/16 مزایده
آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه های: نگهداری و مراقبت از فضای سبز - تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری ( پایان یافته ) 1/06/12 مناقصه
موضوع فراخوان: واگذاری سالن نمایشگاه و مرکز همایش های بین المللی منطقه آزاد چابهار به روش اجاره 2 ساله ( پایان یافته ) 1/06/05
انجام امور تنظیفات ساختمان های اداری و خدمات عمومی ( پایان یافته ) 0/10/01 مناقصه
واگذاری سالن نمایشگاه و مرکز همایش های بین المللی منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 0/07/24 مناقصه
اصلاحیه آگهی مزایده ضایعات (آهن‌آلات، مس، آلومینیوم و پلاستیک) ( پایان یافته ) 0/06/23 مزایده