نشست دکتر رعیتی معاون روابط کار و مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعضاء هیأت مدیره، معاون توسعه مدیریت و مدیران سازمان منطقه آزاد چابهار


01 اسفند 1402