واگذاری سالن نمایشگاه و مرکز همایش های بین المللی منطقه آزاد چابهار (منقضی شده)