تهیه، حمل و نصب تابلوهای مسیر نما و تجهیزات ترافیکی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

تهیه، حمل و نصب تابلوهای مسیر نما و تجهیزات ترافیکی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 500،000 ریال به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی به نام منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ 97/7/27 لغایت 97/8/5
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 97/8/19
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز چهارشنبه مورخ 97/8/23 رأس ساعت 14:30 در دفتر معاونت توسعه مدیریت، ساختمان شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی، ساختمان اداری شماره دو، واحد دبیرخانه تهران: خیابان وزرا، نبش خیابان 29 پلاک 19
محل تحویل اسناد:
چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی، ساختمان اداری شماره دو
توضیحات:

قیمت برآورد: 9.632.208.000 ریال

ضمناً جهت دریافت اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره و مجوز فعالیت موضوع الزامی می‌باشد.

مناقصه گران بایستی در تاریخ‌های اعلام‌شده پیشنهادهای خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

میزان ضمانت سپرده شرکت در مناقصه 481.610.400 ریال (چهارصد و هشتادویک میلیون و شش‌صد و ده هزار و چهارصد ریال) می‌باشد.

 

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: 35312355-35312231-054 تماس حاصل فرمایید.

 

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

برنده مناقصه: