تهیه، حمل و نصب تابلوهای مسیر نما و تجهیزات ترافیکی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار (منقضی شده)


نوع فراخوان:

مناقصه

موضوع مناقصه :

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

تهیه، حمل و نصب تابلوهای مسیر نما و تجهیزات ترافیکی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:

مبلغ 500،000 ریال به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی به نام منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

تاریخ فروش اسناد:

از روز پنج‌شنبه مورخ 97/9/1 لغایت روز شنبه مورخ 97/9/10

آخرین مهلت تحویل اسناد:

حداکثر تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 97/9/21

محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:

روز پنج‌شنبه مورخ 97/9/22 رأس ساعت 13:30 دفتر معاونت توسعه مدیریت، ساختمان شماره 2 سازمان

محل دریافت اسناد:

چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی، ساختمان اداری شماره دو، واحد دبیرخانه تهران: خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 29 پلاک 19

محل تحویل اسناد:

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره دو – واحد دبیرخانه

توضیحات:

ضمناً جهت دریافت اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره و داشتن مجوز فعالیت موضوع انجام معامله و گواهی توان تولید علائم ترافیکی از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی الزامی است.

مناقصه گران بایستی در تاریخ‌های اعلام‌شده پیشنهادهای خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
میزان ضمانت سپرده شرکت در مناقصه 481.610.400 ریال (چهارصد و هشتادویک میلیون و ششصد و ده هزار و چهارصد ریال) می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: 35312355-35312231-054 تماس حاصل فرمایید.
سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

برنده مناقصه: