ارائه خدمات نقلیه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

ارائه خدمات نقلیه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار
قیمت برآورد: 6.453.200.000 ریال

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 500،000 ریال به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی به نام سازمان منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از روز پنج‌شنبه مورخ 97/9/15 لغایت پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ 97/9/22
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 97/10/5
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز پنج‌شنبه مورخ 97/10/6 رأس ساعت 13:30 در دفتر معاونت توسعه مدیریت، ساختمان شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی، ساختمان اداری شماره دو، واحد دبیرخانه تهران: خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 29 پلاک 19
محل تحویل اسناد:
سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره دو – واحد دبیرخانه
توضیحات:

ضمناً جهت دریافت اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره و کپی مجوز فعالیت حمل‌ونقل شهری الزامی می‌باشد.
مناقصه گران بایستی در تاریخ‌های اعلام‌شده پیشنهادهای خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
میزان ضمانت سپرده شرکت در مناقصه 322.660.000 ریال (سیصد و بیست‌ودو میلیون و شش‌صد و شصت هزار ریال) می‌باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: 35312356-35312231-054 تماس حاصل فرمایید.

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

برنده مناقصه:

خرید اسناد مناقصه