آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای - ارائه خدمات نقلیه (نوبت چهارم) (منقضی شده)


نوع فراخوان:

مناقصه

موضوع مناقصه :

ارائه خدمات نقلیه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

قیمت برآورد :  6.453.200.000 ریال

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:

مبلغ 500،000 ريال به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی به نام سازمان منطقه آزاد چابهار

تاریخ فروش اسناد:

از روز پنج‌شنبه مورخ 1397/11/18 لغایت روز یکشنبه مورخ 1397/11/28

آخرین مهلت تحویل اسناد:

حداکثر تا ساعت 13:30 روز پنج‌شنبه مورخ 1397/12/9

محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:

روز شنبه مورخ 1397/12/11 رأس ساعت 14:30 در دفتر معاونت توسعه مدیریت، ساختمان شماره 2 سازمان

محل دریافت اسناد:

چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی، ساختمان اداری شماره دو، واحد دبیرخانه

محل تحویل اسناد:

توضیحات:

ضمناً جهت دریافت اسناد ارائه معرفی‌نامه ، تصویر اساسنامه ، تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت ، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره (در صورت داشتن شناسنامه جدید صفحه دوم نیز ارائه شود) الزامی می‌باشد.
مناقصه گران بایستی در تاریخ‌های اعلام‌شده پيشنهادهاي خود را به آدرس فوق  تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
ميزان ضمانت سپرده شركت در مناقصه 322.660.000 ريال (سیصد و بیست‌ودو میلیون و ششصد و شصت هزار ریال) می‌باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌های : 35312356-35312231-054 تماس حاصل فرمایید.

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی  چابهار

برنده مناقصه: