آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (منقضی شده)


نوع فراخوان:

مناقصه

موضوع مناقصه :

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای - ارائه خدمات نقلیه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

 

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:

مبلغ 500،000 ریال به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی به نام سازمان منطقه آزاد چابهار

تاریخ فروش اسناد:

از روز شنبه مورخ 1398/04/22 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/04/29

آخرین مهلت تحویل اسناد:

حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1398/05/09

محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:

روز یک‌شنبه مورخ 1398/05/13 رأس ساعت 16 در دفتر معاونت توسعه مدیریت، ساختمان اداری شماره 2 سازمان

محل دریافت اسناد:

چابهار- سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی- ساختمان اداری شماره دو، واحد دبیرخانه

محل تحویل اسناد:

چابهار- سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی- ساختمان اداری شماره دو، واحد دبیرخانه

توضیحات:

ضمناً جهت دریافت اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره و کپی مجوز فعالیت حمل‌ونقل شهری الزامی می‌باشد.
مناقصه‌گران بایستی در تاریخ‌های اعلام‌شده پیشنهادهای خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
میزان ضمانت سپرده شرکت در مناقصه 390.000.000 ریال (سیصد و نود میلیون ریال) می‌باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: 35312356-35312231-054 تماس حاصل فرمایید.

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

برنده مناقصه: