نشست مشترک "تدوین طرح راهبردی توسعه صنایع‌دستی و گردشگری چابهار" با حضور مدیران سازمان منطقه آزاد چابهار، صنعتگران، دکتر شش جوانی استاد دانشگاه تهران و فعالین بخش گردشگری در ساختمان اداری شماره سه سازمان منطقه آزاد چابهار برگزار گردید.


03 مرداد 1397

دریافت فایل فشرده تصاویر این گزارشدریافت فایل فشرده تصاویر این گزارش