این گردهمایی به همت سازمان منطقه آزاد چابهار و موسسه خیریه دست یاری به دشتیاری جهت ساخت و تجهیز فضای آموزشی دشتیاری با حضور خیرین نیک اندیش چابهار و دشتیاری برگزار شد.


04 اسفند 1397

دریافت فایل فشرده تصاویر این گزارشدریافت فایل فشرده تصاویر این گزارش