جلسه شورای عالی مناطق آزاد روز دوشنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.


22 اردیبهشت 1399

دریافت فایل فشرده تصاویر این گزارشدریافت فایل فشرده تصاویر این گزارش