بهار۴۴ در آغازین روز از گرامیداشت چهل و چهارمین بهار انقلاب اسلامی و هم زمان با ورود تاریخی بنیانگذار انقلاب به خاک میهن زنگ انقلاب به صدا در آمد.


12 بهمن 1401

دریافت فایل فشرده تصاویر این گزارشدریافت فایل فشرده تصاویر این گزارش