نشست مشترک وزیر صنعت و تجارت افغانستان با فعالین اقتصادی و تجاری افغان در منطقه آزاد چابهار


25 اسفند 1401

دریافت فایل فشرده تصاویر این گزارشدریافت فایل فشرده تصاویر این گزارش