جدیرترین اخبار :
  • مجموعه ۲۲ جلدی پژوهش‌های ایران فرهنگی به چاپ رسید
  • پرداخت حقوق های نجومی در مناطق آزاد تکذیب شد
  • حفاظت از لاکپشت‌های دریایی توسط منطقه آزاد چابهار
  • افزایش ۴۴ برابری ارزش قراردادهای عمرانی منطقه آزاد چابهار
  • مپنا در شهرک پتروشیمی مکران نیروگاه می‌سازد

شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی

تاریخ اطلاعیه : 99/04/30 | تعداد بازدید :734

شیوه نامه اعطای مجوزاقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی

 

به استناد بند(8) مصوبات چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی مورخ 10/7/1397 و مصوبه شماره 43772/ت56181 مورخ15/4/1398 هیات وزیران، شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به اتباع دولت هاي خارجي به منظور تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و جذب منابع مالی خارجی به شرح ذیل تصویب گردید:


الف) کلیات

ماده1- تعاریف: دراین شیوه نامه عبارات ذیل در معانی مربوط به کار رفته‌اند:

سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون: "کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات" مستقر در وزارت کشور
دبیرخانه: دبیرخانه "کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات" مستقر در وزارت کشور
سرمایه‌گذار: اتباع دولت‌های خارجی که براساس این شیوه ‌نامه و با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به سرمایه‌گذاری درکشور می‌نمایند.
سپرده‌گذار: اتباع دولتهای خارجی که بر اساس این شیوه‌‌نامه و با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به سپرده‌گذاری بلند مدت ارزی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی می‌نمایند.
مجوز اقامت پنج ساله: مجوزی که بر طبق این شیوه نامه برای هر مورد درخواست اقامت از سوی اتباع دولتهای خارجی در کمیسیون ویژه اقامت وزارت کشور تأیید و توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر می شود.

ماده2- طول دوره سپرده گذاری و یا سرمایه گذاری حداقل معادل طول مدت مجوز اقامت خواهد بود و برابر ضوابط این شیوه نامه قابل تمدید می باشد.

 

ب) مراحل رسیدگی به درخواست ها و مدارک واصله

ماده3- به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست های صدور مجوز اقامت پنج ساله، کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات مسئولیت رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان با حضور نمایندگان سازمان و بانک مرکزی را خواهد داشت.

ماده4- متقاضی به منظور استفاده از مزایای این شیوه نامه ‌باید فرم‌های مربوطه را پس از تکمیل به همراه مدارک مورد نیاز به نمایندگی هاي سیاسی جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور و یا مستقیماً به سازمان و دبیرخانه ارسال نماید. وزارت امور خارجه پس از دريافت فرمها و مدارك لازم و احراز صحت آنها، مدارك فوق را همراه با اعلام نظر، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به دبیرخانه ارسال و مراتب را جهت پیگیری به متقاضی اعلام خواهد نمود.

تبصره 1- فرم های مورد نظر از طریق سایت های اینترنتی وزارت امور خارجه، سازمان، بانک مرکزی و دبیرخانه قابل تحصیل می‌باشند.
تبصره 2- کمیسیون حسب مورد در راستای برون سپاری خدمات و تسهیل در امور، می‌تواند فرآیندهای اجرایی این شیوه‌نامه و خدمات مورد نیاز اتباع خارجی در داخل و خارج از کشور را با هماهنگی سازمان و وزارت امور خارجه، به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی و یا به شرکت ها و مؤسسات صلاحیت‌دار واگذار ‌نماید.

ماده5- کمیسیون مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص درخواست متقاضی اقدام نموده و نتیجه بررسی اعم از موافقت يا عدم موافقت را به اطلاع متقاضی و سازمان برساند.

تبصره- مهلت لازم برای واریز وجوه سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری دو ماه از تاریخ ابلاغ موافقت کمیسیون است.

ماده6- کمیسیون مکلف است ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه، نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع با هدف دریافت، بررسی و اعلام نظر برخط در خصوص درخواست‌ها و ایجاد دسترسی برای مراجع ذیربط (بانک مرکزی، بانک های عامل منتخب، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سازمان، مرکز اطلاعات مالی و ...) اقدام نماید. اعتبارات لازم در این خصوص توسط وزارت کشور تامین می‌گردد.


ج) فرآیند سپرده گذاری و مقررات ناظر بر آن
ماده7- حداقل مبلغ مورد نیاز برای اعطای مجوز اقامت برای سرمایه‌گذار و یا سپرده‌گذار به همراه همسر، فرزندان پسر زیر (18) سال و دختر مجرد و پدر و مادر(حداکثر به تعداد پنج نفر)، معادل دویست و پنجاه هزار (250.000) دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر مورد قبول بانک مرکزی مي‌باشد.
تبصره: درصورتی که تعداد افراد فوق بیشتر از پنج نفر باشد، متقاضی باید به ازای هر نفر، مبلغ50 هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر مورد قبول بانک مرکزی سرمایه‌گذاری و یا سپرده‌گذاری نماید.

ماده8- متقاضی مکلف است مبلغ موضوع ماده (7) را با استفاده از ارز با منشاء خارجی و از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه به کشور که مورد تائید بانک مرکزی می‌باشد، در مهلت مقرر در تبصره ماده (5) درچارچوب ضوابط این شیوه‌نامه در حساب بانکی سپرده‌گذاری نموده و تاییدیه آن را به سازمان ارائه نماید. ضوابط سپرده‌گذاري ارزي ويژه اتباع خارجي جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله به شرح پیوست شماره (1) می باشد.

ماده9- کمیسیون، پس از دریافت تاییدیه مبلغ سپرده‌گذاری از سوی سازمان، نسبت به صدور مجوز اقامت پنج ساله برای متقاضی و خانواده وی مطابق با ماده (7) اقدام می نماید.
تبصره 1– صدور تاییدیه سپرده‌گذاری از سوی بانک عامل به منزله تضمین اصل و سود حاصل از آن و انتقال آن به خارج از کشور طبق ضوابط شیوه نامه (پیوست شماره 1) می باشد.
تبصره 2- اتباع موضوع این شیوه نامه که متقاضی اشتغال درکشور می‌باشند، لازم است پس از اخذ نظر کمیسیون، جهت اخذ مجوز کار در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه نمایند.
تبصره 3- اتباع موضوع این شیوه‌نامه پس از اخذ مجوز اقامت پنج ساله، محدودیت خروج و مراجعت به کشور نخواهند داشت.


د) سایر مقررات
ماده10- پس از اتمام دوره پنج ساله حسب مورد اقدامات ذیل اجرایی می باشد:
الف) در صورتی که متقاضی تمایل به تمدید دوره مجوز اقامت داشته باشد، باید سه ماه قبل از اتمام دوره، درخواست خود را به دبیرخانه ارسال نماید.
ب) مقررات و مهلت‌های زمانی ناظر بر صدور مجوز اقامت برای تمدید دوره مجوز نیز برقرار خواهد بود.
ج) متقاضی در صورت تمدید مجوز اقامت، می‌تواند سود حاصل از سپرده‌گذاری خود را نسبت به مبلغ موضوع ماده (7) برداشت نماید.

ماده 11- سپرده گذار می‌تواند اصل مبلغ سپرده‌گذاری همراه با درخواست لغو مجوز اقامت را با دادن پیش‌آگهی (6) ماهه به دبیرخانه، با تائيد کمیسیون برداشت و یا به خارج از کشور انتقال نماید.
تبصره: به سپرده‌گذاری ها تا مدت دو سال سودی تعلق نخواهد گرفت و برای مقاطع تا پنج سال، میزان سود متعلقه مطابق ضوابط اجرایی بانک مرکزی (پیوست شماره 1) خواهد بود.

ماده12- دستگاه‌ها و نهادهای بخش دولتی و عمومی مکلفند به منظور بهره مندی دارندگان مجوز اقامت پنج ساله، از خدمات عمومی از قبیل خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و تحصیلی، اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات سفرهای داخلی، که مدت زمان آن برابر با مدت زمان اقامت قانونی متقاضی به موجب این شیوه نامه می‌باشد، نسبت به هماهنگی و ارائه تسهیلات اقدام نمایند.

ماده13- وزارت‌خانه‌ها، دستگاه‌های عضو کمیسیون و سایر دستگاه‌های ذیربط در مواردی که اجرای این شیوه نامه مستلزم اصلاح قوانین و مقررات باشد، با هماهنگی دبیرخانه نسبت به تهیه و ارائه لایحه، آیین‌نامه، دستورالعمل و ... اقدام می‌‌نمایند.

ماده14- چنانچه متقاضی قصد بکارگیری وجوه موضوع ماده (7) این شیوه‌نامه را در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن داشته باشد، می‌تواند با طی تشریفات مربوطه اقدام و از مزایای قانون یاد‌شده و این شیوه‌نامه بهره‌مند گردد. (متن قانون و آئین‌نامه در سایت سازمان سرمایه‌گذاری وکمک‌های اقتصادی و فنی ایران به آدرس www.investiniran.ir قابل دریافت می باشد).

تبصره 1: کمیسیون برابر اختیارات قانونی خود می‌تواند در خصوص انطباق سرمایه‌گذاری‌های انجام شده قبلی اتباع خارجی در کشور بررسی و نسبت به اقامت متقاضیان اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره 2: در صورت درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از وجوه سپرده گذاری به منظور سرمایه گذاری، دبیرخانه پس از اخذ تاییدیه از سازمان، مراتب را به بانک مرکزی اعلام تا نسبت به آزادسازی تمام یا بخشی از سپرده متقاضی که در بانک های عامل سپرده گذاری گردیده اقدام نماید.
تبصره 3: چنانچه متقاضی، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح مصوب ننماید، اقامت اعطاء شده به موجب این شیوه نامه از طریق اعلام سازمان به کمیسیون ملغی می‌گردد.

 

Style Guide for Granting a Five-year Residence Permit to Foreign Depositors and Investors

قواعد الإجراءات الخاصة بمنح تصريح الإقامة الخماسية للمودعين و المستثمرين الأجانب

 

دریافت مستندات و فرمهای مورد نیاز

آرشیو اخبار

سامانه پیامکی و ایمیل