نشست تخصصی چالش‌ها و راهکارهای سیاستی و تقنینی توسعه سواحل مکران
روزپنجم برگزاری جنگ شادی ویژه کودکان درمدرسه چابهار
شب پنجم از برگزاری جنگ شادی در سازمان منطقه آزاد چابهار
روزپنجم برگزاری جنگ شادی ویژه کودکان درمدرسه طالقانی روستای تیس
چهارمین شب از برگزاری جنگ شادی در سازمان منطقه آزاد چابهار
روزچهارم برگزاری جنگ شادی ویژه کودکان درمدرسه عفاف روستای عثمان آباد
سومین شب از برگزاری جنگ شادی در سازمان منطقه آزاد چابهار
روزسوم برگزاری جنگ شادی ویژه کودکان درمدرسه محدثه روستای کمب
دومین شب از برگزاری جنگ شادی در سازمان منطقه آزاد چابهار
روز دوم جنگ شادی کودکان درمدرسه شهید بلخی روستای میرآباد
اولین شب از برگزاری جنگ شادی در سازمان منطقه آزاد چابهار
حضور پر شور معاونین، مدیران و پرسنل سازمان منطقه آزاد چابهار در راهپیمایی حمایت از ملت مظلوم فلسطین و محکومیت جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی
اولین روز از برگزاری جنگ شادی ویژه کودکان درمدرسه برکت روستای مرادآباد
آغاز به کار اورژانس کسب و کار مناطق آزاد
مجمع عمومی سالیانه سازمان منطقه آزاد چابهار بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی 1400