آزمون ورودی دبیرستان دانا و توانای دانشگاه بین‌المللی چابهار
آیین بهره‌برداری از پروژه‌های اقتصادی منطقه آزاد چابهار به دستور ریاست جمهوری اسلامی ایران
بازدید مشاور رییس جمهور از امکانات و پروژه های زیرساختی درحال اجرای مرز ریمدان
نشست مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با فعالین اقتصادی منطقه
نشست شورای اداری منطقه آزاد چابهار با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد
بازدید مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد از واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه آزاد چابهار
بازدید مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد از پروژه های عمرانی منطقه آزاد
بازدید مدیرعامل منطقه آزاد چابهار از پروژه های در حال اجرای منطقه آزاد چابهار
بازدید مدیرعامل منطقه آزاد چابهار از روند اجرای پروژه های عمرانی سطح منطقه
نشست مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با فعالین اقتصادی منطقه
بازدید مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد از واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه آزاد چابهار - 2
نشست شورای اداری منطقه آزاد چابهار با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد
بازدید مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد از واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه آزاد چابهار - 1
کوه‌های مریخی چابهار
نشست هم اندیشی علمای سنی و شیعه شهرستان های چابهار، کنارک و دشتیاری با حضور مدیرعامل منطقه آزاد چابهار