فراخوان برون‌سپاری خدمات غیرحاکمیتی
طرح ملاقات مردمی از سوی مدیریت بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات
صرفه‌جویی در مصرف آب
شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی