جدیرترین اخبار :
  • اطلاعيه دعوت به مشاركت در «بورس بین‌الملل مناطق آزاد» منتشر شد
  • تقویت دیپلماسی با هم‌افزایی مزیت‌ ترانزیتی مناطق آزاد
  • برپایی آموزش های اشتغال محور در ندامتگاه چابهار
  • شماره پانزدهم هفته نامه چابهار تایمز
  • دستورات ویژه رئیس جمهور برای ساماندهی حاشیه نشینی چابهار
پرونده ویژه نقش دانشگاهیان در تربیت نیروی انسانی ماهر در صنعت چابهار؛

دوازدهمین شماره هفته نامه چابهارتایمز منتشر شد

اقتصادی | تاریخ خبر : 0/10/05 | تعداد بازید :656
مطالبی خواندنی از چابهار همیشه بهار/ پرونده ویژه نقش دانشگاهیان در تربیت نیروی انسانی ماهر در صنعت چابهار

آرشیو اخبار

سامانه پیامکی و ایمیل