جدیرترین اخبار :
  • اطلاعيه دعوت به مشاركت در «بورس بین‌الملل مناطق آزاد» منتشر شد
  • تقویت دیپلماسی با هم‌افزایی مزیت‌ ترانزیتی مناطق آزاد
  • برپایی آموزش های اشتغال محور در ندامتگاه چابهار
  • شماره پانزدهم هفته نامه چابهار تایمز
  • دستورات ویژه رئیس جمهور برای ساماندهی حاشیه نشینی چابهار

عضویت چابهار در جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران

اقتصادی | تاریخ خبر : 0/10/05 | تعداد بازید :657
جامعه حرفه‌ای هتلداران منطقه آزاد چابهار به عضویت جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران درآمد.

به گزارش سایت جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران، بر اساس آرای مجمع عمومی که پیش از ظهر یکشنبه ۵ دی برگزار شد، جامعه هتلداران منطقه آزاد چابهار به عضویت جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران درآمد.

بهروز شهنوازی، رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران چابهار نیز به نمایندگی از آن جامعه در مجمع عمومی و هنگام رای‌گیری حضور داشت.

آرشیو اخبار

سامانه پیامکی و ایمیل