جدیرترین اخبار :
 • پیام مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار به مناسبت گراميداشت روز خبرنگار
 • نبض اقتصاد ۵ تریلیون دلاری هند در چابهار می‌زند
 • بندر چابهار، اهرمی برای ایجاد یک انقلاب تجاری در منطقه
 • هند: چابهار مسیری امن، ارزان و سریع برای دسترسی به آسیای میانه است
 • نشریه دیپلمات: بندر راهبردی چابهار ایران به انقلاب تجاری در منطقه منجر می‌شود

فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای پروژه شهرک توریستی در منطقه آزاد چابهار

اقتصادی | تاریخ خبر : 99/11/14 | تعداد بازید :1094
سازمان منطقه آزاد چابهار در راستای آینده برنامه‌ریزی‌شده در اسناد توسعه ملی و منطقه‌ای و نیل به اهداف طرح توسعه محور شرق و در پاسخ به توسعه مورد انتظار در منطقه چابهار، اقدام به تعریف پروژه شهرک توریستی در منطقه آزاد چابهار نموده است.

مشخصات زمین: این پروژه در قطعه زمینی به مساحت 197.889 مترمربع واقع در محدوده پیکره یکم و سوم منطقه آزاد قرارگرفته است. مختصات جغرافیایی زمین و نقشه توپوگرافی اولیه زمین در نقشه پیوست 1 ارائه‌شده است.

همجواری ها: این قطعه زمین از سمت شمال در مجاورت دهکده المپیک، از سمت شمال غربی و شرقی در مجاورت مجموعه‌های اقامتی، از بخش جنوب غربی در مجاورت عملکردهای تجاری و از سمت جنوب در مجاورت زون انبارها قرارگرفته است.

تراکم و سطح اشغال:

سطح اشغال

تراکم

زیربنای ناخالص (مترمربع) با کاربری‌های تجاری، اداری، فراغتی و تفریحی، ورزشی و فرهنگی و طیف گسترده‌ای فضاهای اقامتی

مجموع زیربنای فوق کاربری‌های اقامتی دائم

به هتل

فعالیت‌های ورزشی و فراغتی

کاربری‌های اداری

کاربری تجاری

کاربری فرهنگی سینمایی

50%

150%

296/534

100/146

18/550

7/772

16/571

149/160

4334

 

نقشه‌های معماری با رعایت مشخصات فنی و تغییرات حداکثر 5 درصد در هر کاربری قابل تدقیق می‌باشد. مقتضی ست در طراحی معماری نهایی، شکل و عوارض طبیعی خاص زمین تا حد ممکن حفظ‌شده، ضوابط طرح‌های بالادست رعایت و برنامه فیزیکی ارائه‌شده محقق گردد. درهرصورت میزان کل زیربنایی از 300 هزار مترمربع تجاوز نمی‌کند.

کاربری زمین: در طرح مصوب فاز صفر نقشه و جدول پیوست 2 مجموعه شهر توریستی و زون بندی آن به شرح ذیل تعریف‌شده است و تشکیل‌دهنده نقشه کاربری زمین است. در هر بخش نوع تراکم موردنظر ارائه‌شده است که سرمایه‌گذار بایستی طرح‌های معماری خود را بر اساس مشخصات مندرج در جدول و نقشه کاربری پیوست به سازمان منطقه آزاد چابهار جهت تصویب و صدور پروانه ارائه دهد. کاربری بخش‌های مختلف زمین بر اساس شکل طبیعی زمین و همچنین قابلیت‌های هر بخش و با توجه به طرح‌های بالادست و همجواریهای زمین برای پروژه تعریف‌شده است.

مجموعه تجاری: بخش تجاری پروژه در زمینی به مساحت 28،780 مترمربع خاکبرداری شده است. نقشه توپوگرافی زمین بعد از خاکبرداری در نقشه پیوست سه ارائه‌شده است.

عملیات اجرای اسکلت فاز اول مجموعه تجاری در محدوده‌ای به مساحت 10،950 مترمربع آغازشده است که نقشه پیشرفت فیزیکی آن در پیوست شماره چهار ارائه‌شده است.

ماده یک: برآورد اولیه سرمایه‌گذاری

مبلغ برآورد شده اولیه پروژه شامل بهای زمین، هزینه صدور مجوزها انشعابات. اجرای کامل حدود 22،000 میلیارد ریال می‌باشد.

تبصره 1: پس از تدقیق و تأیید کامل نقشه‌ها وبر اساس برآورد کارشناسی هیأت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری، و تائید کمیته ارزیابی و قیمت‌گذاری زمین در مناطق آزاد تجاری-صنعتی سهم الشرکه طرفین (زمین، مجوزها به‌عنوان سهم سازمان و ساخت و اجرای کامل ابنیه و محوطه‌سازی و راه‌های دسترسی درون پروژه به‌عنوان سهم شریک) مشخص خواهد شد.

تبصره 2: ازآنجایی‌که بخشی از هزینه‌ها انجام‌شده در بخش تجاری طرح توسط سرمایه‌گذار دیگری انجام‌شده است سرمایه‌گذار متعهد به پذیرش کلیه هزینه‌های سرمایه‌گذار قبلی به ارزش کارشناسی 466،100،000،000 ریال می‌باشد.

ماده دو -مدت اجرای طرح

سرمایه‌گذار باید حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ امضای توافق‌نامه کلیه مراحل طراحی معماری شامل فاز صفر و یک و دو را تهیه و ارائه نماید. سرمایه‌گذار پس از ارائه هر مرحله از طراحی در صورت تائید سازمان منطقه آزاد چابهار مجاز به آغاز مرحله بعد می‌باشد. درهرصورت سرمایه‌گذار باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایید که مدت طراحی از شش (6) ماه تجاوز نکند.

دوره ساخت: بعد از تائید مراحل طراحی و انعقاد قرارداد مشارکت سرمایه‌گذار متعهد به اجرای کامل پروژه حداکثر ظرف مدت شصت ماه (60 ماه) از تاریخ انعقاد قرارداد می‌باشد.

تبصره 1: امکان شروع فعالیت در هر بخش بصورت فازبندی پیش‌بینی‌شده است لیکن درهرصورت زمان کامل اجرای طرح از 60 ماه عبور نمی‌کند.

 

شرایط سرمایه‌گذار:

 • دارا بودن اهلیت لازم جهت مشارکت با سازمان منطقه آزاد تجاری –صنعتی چابهار و نداشتن هرگونه سوءپیشینه مؤثر کیفری و اقتصادی.
 • ارائه اسناد و مدارک مثبته، مبنی بر دارا بودن توان اجرائی و مالی لازم برای اجرایی طرح و همچنین ارائه برنامه مدون تأمین مالی پروژه.

شرایط اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران برای مشارکت

ارائه مستندات ذیل برای متقاضیان سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه جهت ارائه پیشنهادت اولیه الزامی می‌باشد.

 • ارائه ضمانت‌نامه معتبر بانکی به مبلغ پانصد میلیارد ریال به ذینفعی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار که حداقل دارای شش ماه اعتبار باشد.
 • ارائه تائید بانکی مبنی بر موجودی حساب سرمایه‌گذار به میزان حداقل ده درصد برآورد اولیه پروژه و تعهد به حفظ مبلغ تا انعقاد تفاهم‌نامه.
 • ارائه رزومه مستند سرمایه‌گذار. سرمایه‌گذارانی که روزمه مرتبط داشته باشند در شرایط یکسان دارای اولویت مذاکره می‌باشد.

سایر شرایط:

 • سازمان براساس تاریخ وصول درخواست مشارکت به همراه مستندات مذکور جلسات مذاکره با سرمایه‌گذاران را تنظیم خواهد نمود.
 • سرمایه‌گذارانی که بالاترین موجودی وجه نقد و توان اجرائی را داشته باشند در اولویت مذاکره در شرایط مساوی قرار خواهند گرفت.
 • پس از تعیین شریک طرفین در قالب یک توافقنامه به مدت حداکثر 6 ماه متعهد به انعقاد قرارداد می‌باشد.

قرارداد مشارکت براساس آئین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و سایر دستورالعمل‌های و مصوبات قانونی مربوطه تنظیم می‌گردد.

 • زمین با کاربری و نرخ روز و عوارض متعلق به طرح بر اساس دستورالعمل اخذ عوارض مصوب شورای عالی مناطق آزاد به‌عنوان آورده سازمان در مشارکت تعیین می‌گردد و برآورد هزینه‌های ساخت‌وساز طبق برآورد قیمت روز واگذاری زمین و انعقاد قرارداد برمبنای برآورد هیات کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس شاخص‌های سال انعقاد قرارداد مشارکت به‌عنوان آورده سرمایه‌گذار محسوب و مبنای در صد سرمایه‌گذاری طرفین خواهد.
 • مهلت ارسال درخواست مشارکت و ارسال مستدات از تاریخ 1399/11/22 لغایت 1399/12/01 به مدت ده روز می‌باشد.
 • کلیه درخواست‌ها و مستندات باید در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار گردد.

 

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3

پیوست 4

کتابچه معرفی شهرک توریستی رویال صدف

آرشیو اخبار

سامانه پیامکی و ایمیل