عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
آماده‌سازی اراضی پیکره مسکونی واقع در شمال میدان مادر 009-10 و اجرای شبکه برق طرح توسعه‌بخشی از پیکره سوم شمالی اراضی کد 3 ( پایان یافته ) 96/10/18 مناقصه
امور رنگ‌آمیزی مبلمان و تأسیسات شهری ( پایان یافته ) 96/10/11 مناقصه پیمانکاری نوروزی
عملیات اجرایی سایت، ایستگاه پمپاژ و مخزن 500 مترمکعبی در تراز 170 و سایت‌های 1000 مترمکعبی در تراز 200 و 220 و ابنیه فنی و محوطه‌سازی به همراه خطوط انتقال ( پایان یافته ) 96/10/04 مناقصه سگال آذر تبریز
ارائه خدمات نقلیه ( پایان یافته ) 96/09/21 مناقصه تاکسیرانی هامون
خرید تضمینی آب شرب ( پایان یافته ) 96/09/20 مناقصه شرکت دهکده آبی طیس
تکمیل اجرایی و باقیمانده پروژه های پنج گانه پیکره های سوم شمالی و جنوبی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 96/09/09 مناقصه شرکت قیرات
انجام امور خدماتی بصورت حجمی در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی - چابهار ( پایان یافته ) 96/09/06 مناقصه شرکت آتی مهرپویان / آتی ساز گوهراندیش
آماده سازی اراضی 200 هکتاری و زیر سازی معابر مربوطه در پیکره هفتم صنعتی ( پایان یافته ) 96/08/20 مناقصه شرکت سخت کاران سپاهان
تغییر بخشی از شبکه های برق فشار متوسط هوایی به زمینی ( پایان یافته ) 96/08/20 مناقصه شرکت سپنتا
انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو در نواحی 1، 2 و 3 در سطح منطقه آزاد «تجدید نوبت دوم» ( پایان یافته ) 96/08/04 مناقصه شرکت گلبان چابهار