عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
موضوع فراخوان: واگذاری سالن نمایشگاه و مرکز همایش های بین المللی منطقه آزاد چابهار به روش اجاره 2 ساله ( پایان یافته ) 1/06/05
انجام امور تنظیفات ساختمان های اداری و خدمات عمومی ( پایان یافته ) 0/10/01 مناقصه
واگذاری سالن نمایشگاه و مرکز همایش های بین المللی منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 0/07/24 مناقصه
اصلاحیه آگهی مزایده ضایعات (آهن‌آلات، مس، آلومینیوم و پلاستیک) ( پایان یافته ) 0/06/23 مزایده
آگهی ارزیابی کیفی خدمات بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات زیربنایی ( پایان یافته ) 0/06/22 مناقصه
آگهی مزایده ضایعات (آهن‌آلات، مس، آلومینیوم و پلاستیک) ( پایان یافته ) 0/06/15 مزایده
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام خدمات جمع‌آوری، حمل و دفع فاضلاب ( پایان یافته ) 0/06/06 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نقلیه ( پایان یافته ) 0/05/06 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی جمع‌آوری، حمل و دفع فاضلاب منطقه ( پایان یافته ) 0/05/05 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدمات نقلیه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 0/05/02 مناقصه