معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از کارخانه داروسازی و فرآورده های تزریقی
بخش : خدمات زیر بخش : درمان و سلامت
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

اهمیت و ضرورت ها صنعت داروسازی به دلیل اثرگذاری بر سلامت انسان ها و جوامع بشری همواره از مهمترین ارکان نظام سلامت در دنیا بوده است. امروزه این صنعت به عنوان یکی از صنایع کلیدی و استراتژیک در جهان مطرح است و برخورداری از سطح توانمندی در این بخش به منزله توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود.با توجه به اینکه 30 الی 50 درصد از هزینه های بیمارستانی مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی ست.

 

ظرفیت :

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 8,504,257,130,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 39,079,470,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 4,285,055,620,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 39

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmental



معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.